1.
Γκιολές Ν. Συμβολή στην ερμηνεία των μικρασιατικών στοιχείων της τέχνης του δέκατου αιώνα στη Μάνη. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1984 [παρατίθεται 6 Δεκέμβριος 2022];5:71-93. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2588