1.
Φιλιππίδη-Braat Ά. Photis Apostolopoulos, La langue du roman byzantin "Callimaque et Chrysorrhoe". DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1984 [παρατίθεται 4 Ιούλιος 2022];5:521-7. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2601