1.
Παναγιωτόπουλος Ά. Θ. Βερεμής-Κ. Κωστής, Η Εθνική Τράπεζα στη Μικρά Ασία (1919-1922), πρόλογος Σπ. Ασδραχά. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1984 [παρατίθεται 3 Ιούλιος 2022];5:537-43. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2604