1.
Ανεστίδης ΑΣ. Ευάγγελος Γαλάνης, Μητροπολίτης Πέργης, Η Πέργη της Παμφυλίας. Συμβολή στην πολιτική και εκκλησιαστική ιστορία της αρχαίας πόλεως. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1984 [παρατίθεται 25 Ιούνιος 2022];5:544-6. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2605