1.
Καλομοιράκης ΔΕ. Ο οικουμενικός πατριάρχης Άγιος Αθανάσιος Α’ και η διδασκαλία του προς τους κατοίκους της Μικράς Ασίας κατά το 1303. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1990 [παρατίθεται 7 Οκτώβριος 2022];8:23-50. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2611