1.
Αλεξανδρής Α. Τὸ ἔργο τοῦ Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 15 Φεβρουάριος 2021 [παρατίθεται 13 Αύγουστος 2022];20:283-92. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/26137