1.
Τουργούτης ΧΝ. Γράμματα του Χρήστου Τουργούτη στη Μέλπω και τον Οκτάβιο Μερλιέ. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1990 [παρατίθεται 7 Οκτώβριος 2022];8:221-38. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2620