1.
Δραγούμης ΜΦ. Μουσικό λαογραφικό αρχείο Μέλπως Μερλιέ: Απολογισμός 1986-1990. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1990 [παρατίθεται 10 Αύγουστος 2022];8:327-32. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2628