1.
Μουρέλος ΓΓ. Η επόμενη μιας καταστροφής: (Σεπτέμβριος 1922- Ιανουάριος 1923). DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1980 [παρατίθεται 8 Δεκέμβριος 2023];2:347-71. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2639