1.
Ανδρεάδη ΗΕ. Ερμόλαος Ανδρεάδης: (Κωνσταντινούπολη 1910- Αθήνα 2004). DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 2008 [παρατίθεται 4 Ιούλιος 2022];15:439-55. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2650