1.
Βοκοτόπουλος ΠΑ. Άννα Μαραβά-Χατζηνικολάου: (1911-2005). DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 2008 [παρατίθεται 15 Αύγουστος 2022];15:461-4. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2652