1.
Κονδάκη Μ. Σοφία Αναστασιάδη-Μανουσάκη: (1910-2006). DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 2008 [παρατίθεται 2 Ιούλιος 2022];15:465-6. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2653