1.
Πετροπούλου Ι. Δημήτρης Ο. Θοιβιδόπουλος. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 2008 [παρατίθεται 28 Ιούνιος 2022];15:467-71. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2654