1.
Γιαγκάλης ΓΚ. Αθανάσιος Γ. Τσερνόγλου: (1927-2003) Η συμβολή του στη μελέτη των νησιών του Ελληνισμού. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 2008 [παρατίθεται 7 Ιούλιος 2022];15:472-8. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2655