1.
Ρούκουνας Ε. Αριστόβουλος Μάνεσης: (1922-2000). DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 2004 [παρατίθεται 4 Ιούλιος 2022];14:351-3. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2675