1.
Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μ. Αγλαΐα Αγιουτάντη: (1912-1999). DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 2004 [παρατίθεται 25 Ιούνιος 2022];14:354-9. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2676