1.
Δραγούμης ΜΦ. Το μουσικολογικό έργο της Αγλαΐας Αγιουτάντη. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 2004 [παρατίθεται 1 Ιούλιος 2022];14:360-4. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2677