1.
Ανεστίδης ΣΘ. Ελένη Ν. Παπανικολάου: (1912-1999). DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 2004 [παρατίθεται 28 Ιούνιος 2022];14:365-6. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2678