1.
Δραγούμης ΜΦ. Ο Samuel Baud-Bovy στην Αθήνα του 1930. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιούλιος 2014 [παρατίθεται 12 Αύγουστος 2022];18:11-2. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2683