[1]
ΜΠΟΥΡΑ (Natalia BOURA) Ν. και ΤΣΙΡΓΙΑΛΟΥ (Aliki TSIRGIALOU) Α. 2018. Το αρχείο του Χαράλαμπου Μπούρα στο Μουσείο Μπενάκη: Η γνωστή και άγνωστη πλευρά του αρχιτέκτονα και η φωτογραφική ματιά ενός βυζαντινολόγου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 39, (Σεπτεμβρίου 2018), 17–28. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.18460.