[1]
ΚΟΡΡΕΣ (Manolis KORRES) Μ. 2018. Αναχρησιμοποίηση λίθων. Ναός Παναγίας Γοργοεπήκοου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 39, (Σεπτεμβρίου 2018), 29–66. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.18462.