[1]
ΒΕΛΕΝΗΣ (Georgios VELENIS) Γ. 2018. Εμπνευση και δημιουργία στη βυζαντινή αρχιτεκτονική. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 39, (Σεπτεμβρίου 2018), 67–82. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.18469.