[1]
ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ (Stavros MAMALOUKOS) Σ. 2018. Απο τον σχεδιασμό στην κατασκευή: Ζητήματα εφαρμογής στη βυζαντινή αρχιτεκτονική. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 39, (Σεπτεμβρίου 2018), 83–98. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.18470.