[1]
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Yiannis THEOCHARIS) Γ. 2018. Οι πηγές του μαρμάρου στην Αθήνα κατά την ύστερη αρχαιόοτητα. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 39, (Σεπτεμβρίου 2018), 99–110. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.18471.