[1]
ΒΟΛΤΥΡΑΚΗ (Eleftheria VOLTYRAKI) Ε. 2018. Ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Σώτειρα του Κοττάκη) στην Αθήνα. Νεότερα στοιχεία και παρατηρήσεις. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 39, (Σεπτεμβρίου 2018), 153–166. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.18481.