[1]
ΚΑΠΠΑΣ (Michalis KAPPAS) Μ. 2018. Νεότερα για τον ναό του Αϊ Στράτηγου (Ταξιάρχη) παρά την Καστανιά της Μεσσηνιακής Μάνης. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 39, (Σεπτεμβρίου 2018), 207–224. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.18491.