[1]
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ (Sotiris VOYADJIS) Σ. 2018. Τρούλλοι με δεκαεξάπλευρο τύμπανο. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 39, (Σεπτεμβρίου 2018), 237–250. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.18560.