[1]
ΠΟΛΥΒΙΟΥ (Miltiadis POLIVIOU) Μ. 2018. Η τυπολογία των συνεπτυγμένων Αθωνικών ναών στο Πήλιο κατα την όψιμη Τουρκοκρατία (1700-1881). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 39, (Σεπτεμβρίου 2018), 269–280. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.18562.