[1]
ΡΑΠΤΗΣ (Κonstantinos Th. RAPTIS) Κ.Θ. 2018. Αχειροποίητος Θεσσαλονίκης: Μια επανεξέταση των αφιερωματικών επιγραφών στα ψηφιδωτάτου τριβήλου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 39, (Σεπτεμβρίου 2018), 281–296. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.18563.