[1]
ΑΣΠΡΑ-ΒΑΡΔΑΒΑΚΗ (Mary ASPRA-VARDAVAKI) Μ. 2018. Η λατρευτική εικόνα του πρωτομάρτυρα Στέφανου στη μονή του Σινά. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 39, (Σεπτεμβρίου 2018), 347–356. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.18571.