[1]
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ(Euthymios N. TSIGARIDAS) Ε.Ν. 2018. Αμφίγραπτη εικόνα στο βυζαντινό μουσείο Καστοριάς. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 39, (Σεπτεμβρίου 2018), 375–386. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.18573.