[1]
ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ (Nafsika PANSELINOU) Ν. 2018. Τρίπτυχο με την παράσταση της Παναγίας Ρόδον το Αμάραντον και Αγίων. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 39, (Σεπτεμβρίου 2018), 415–426. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.18577.