[1]
ΛΙΑΚΟΣ Δ. 2018. Παρατηρήσεις σε παναγιάρια της μονής Βατοπεδίου (14ος-16ος αιώνες). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 39, (Σεπτεμβρίου 2018), 427–438. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.18578.