[1]
ΚΟΥΜΟΥΣΗ (Anastasia KOUMOUSSI) Α. 2018. Η λειψανοθήκη της κάρας του Αποστόλου Ανδρέα και ο Θωμάς Παλαιολόγος. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 39, (Σεπτεμβρίου 2018), 439–457. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.18579.