[1]
ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ (Panayotis L. VOCOTOPOULOS) Π.Λ. 2018. Χαράλαμπος Mπούρας, 17 Ἰουλίου 1933 ‒ 27 Ἰουλίου 2016. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 39, (Ιανουαρίου 2018), 1–4. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.18850.