[1]
ΣΥΘΙΑΚΑΚΗ (Vassiliki SΥΤΗΙΑΚΑΚΙ) Β. 2019. Προκαταρκτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αρχαιολογικής έρευνας στον ναό του Αγίου Τίτου Γόρτυνας κατά τα έτη 2013-2015. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 40, (Δεκεμβρίου 2019), 61–86. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.21809.