[1]
ΣΤΡΑΤΗ (Angeliki STRATI) Α. 2019. Άγνωστες φορητές εικόνες του ζωγράφου Ιωάννη, γιου του Θεοδώρου, από τη Γράμμοστα, στην Καστοριά. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 40, (Δεκεμβρίου 2019), 299–323. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.21835.