[1]
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Anastasia VASSILIOU) Α. 2019. Πρώιμη γραπτή κεραμική με πράσινο και καστανό χρώμα από το μεσοβυζαντινό Άργος. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 40, (Δεκεμβρίου 2019), 373–400. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.21853.