[1]
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Pagona PAPADOPOULOU) Π. 2019. Παγώνα Παπαδοπούλου, «Βασιλική Πέννα, Ο θησαυρός Θήρα/1910: Μια συμβολή στην ιστορία της Μέσα Γωνιάς (στα αγγλικά). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 40, (Δεκεμβρίου 2019), 448–450. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.21867.