[1]
ΚΑΠΠΑΣ (Michalis KAPPAS) Μ. και ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ (Giorgos FOUSTERIS) Γ. 2023. Απεικονίσεις ἁγίου Λέοντος τοῦ νέου τοῦ ἐν Μεθώνῃ λάμψαντος: Η διάδοση της τιμής ενός αγίου στην υστεροβυζαντινή Πελοπόννησο και τη βενετική Κρήτη. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 42, (Ιανουαρίου 2023), 93–128. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.32389.