[1]
ΜΠΟΥΡΑΣ Χ. 2011. Η αρχιτεκτονική της Παναγίας του Μουχλίου στην Κωνσταντινούπολη. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 26, (Ιουλίου 2011), 35–50. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.426.