[1]
ΣΕΜΟΓΛΟΥ Α. 2011. Ο καλλιτεχνικός «δυϊσμός» στην εντοίχια εκκλησιαστική ζωγραφική του 16ου αιώνα στην Ελλάδα. Συμβολή στη μελέτη του γραπτού κοσμήματος. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 22, (Ιουλίου 2011), 287–296. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.312.