[1]
ΓΚΙΟΛΕΣ Ν. 2011. Οι Δέκα Άγιοι Μάρτυρες των Μεγάρων, η εποχή επανεμφάνισής τους και τα κατάλοιπα των παλαιοχριστιανικών μαρτυρίων τους. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 23, (Ιουλίου 2011), 83–98. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.345.