[1]
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. 2011. Οι γραμματικές γνώσεις των ζωγράφων. Ένα παράδειγμα σχετικού προβληματισμού από τη Μάνη. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 24, (Ιουλίου 2011), 185–194. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.378.