[1]
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. 2011. Παρατηρήσεις για ένα τοπικό «εργαστήρι» στην περιοχή της Επιδαύρου Λιμηράς. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 27, (Ιουλίου 2011), 193–206. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.482.