[1]
ΣΚΩΤΤΗ Τ.-Π. 2011. Το όραμα του προφήτη Ησαΐα στο ψαλτήριο Βατοπεδίου 760 και η απεικόνιση του θέματος την εποχή των Κομνηνών. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 28, (Νοεμβρίου 2011), 181–192. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.585.