[1]
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Ν. 2011. Ο Greco του Antonio Palomino. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 29, (Νοεμβρίου 2011), 185–194. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.619.