[1]
ΜΠΟΥΡΑΣ Χ. 2011. Μνείες οικοδομών, μαστόρων και κατασκευαστών στο μέσο και το ύστερο Βυζάντιο. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 31, (Νοεμβρίου 2011), 11–16. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.665.