[1]
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Δ.Ε. 1960. Ο ζωγράφος Φράγκος Κατελάνος εν Ηπείρω. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 1, (Ιανουαρίου 1960), 40–54. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.704.