[1]
ΒΑΣΙΛΑΚΗ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Α. 1964. Εικονομαχικές εκκλησίες στη Νάξο (πίν. 11-21). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 3, (Ιανουαρίου 1964), 49–74. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.737.